Ett av mina stora intressen är att fotografera stålfåglar. Vid vissa tillfällen så är jag på flygplatser vid olika tillfällen, men de ligger under samma galleri. Hoppas att det inte stör allt för mycket. Annars kategoriserar jag flyguppvisningarna efter datum.